I Toubro Børneby tilbyder vi valgfag fra 0. til 6. klasse i 4 perioder om året.

Med valgfagene får eleverne mulighed for at vælge timer, hvor der bl.a. er fokus på fordybelse, kreativ udfoldelse, fysisk aktivitet, udeliv, kropsbevidsthed og relationsdannelse på tværs af klasser og årgange.

Vores valghold bliver dannet på tværs af årgange, og det er med til at styrke fællesskabsfølelsen, relationerne mellem børnene og sammenhængskraften i vores Børneby.

Af valghold har vi bl.a. tilbudt:

- Udeliv

- Spil og skak

- Parkour

- Krea

- Drama

- Venner på tværs

- Rollespil

- Programmering

- Kor

- Snedker og kniveværksted