Skolens indsatsområder

Toubro Børneby har til stadighed fokus på sammenhængen og samhørigheden mellem overgangene fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.