Toubro Børnebys profil
 
En overordnet beskrivelse af Toubro Børneby, dens værdigrundlag og de grundlæggende principper for børnebyens virksomhed
 
 
 
Beskrivelse:
 
Toubro Børneby er en børneby med dagplejer, vuggestue, børnehave, SFO og skole. Her kan børnene være fra de er 0 år til de går ud af 6. klasse. Efter 6. klasse tilbydes eleverne fortsat skolegang på Kattegatskolen i Grenaa, hvor eleverne fra Mølleskolen, Toubroskolen og kattegatskolen samles.
 
Toubro børneby har en skolefritidsordning, SFO, med tilbud til elever fra børnehaveklassen til og med 4. klasse. SFO er også ramme om ordningen ”Tidlig SFO”, hvor en indslusning i skolen sker i perioden fra april til august forud for elevernes start i 0. klasse.
 
Børnebyen råder over gode udendørs arealer og en sportshal, Toubrohallen. Hallen benyttes uden for skoletid af SFO og af lokale foreninger til frivillig idræt. Idrætsaktiviteterne er således synlige og lettilgængelige, og for en del elevers vedkommende bliver der således en direkte sammenhæng mellem SFO-tid og frivillig idræt. Skolens øvrige lokaler bruges også af lokale foreninger til forskellige aktiviteter.
 
I skoledistriktet ligger to større landsbyer, Trustrup og Lyngby, og derudover er der et stort opland med mere og mindre spredt bebyggelse.
 
Der er ca. 130 elever fordelt på de 7 årgange i skolen, og omkring 55 børn i børnehaven. I dagplejen har vi 32 børn og 10 børn i vuggestuen. Elevtalsprognoser viser et stabilt elevgrundlag for de kommende år.
 
Værdigrundlag:
 
I Toubro børneby arbejder vi ud fra følgende værdier:
 
·         Anerkendelse.
·         Fællesskab
·         Læring
·         Livsduelighed
·         Glæde