Toubro børnebys bestyrelse

Her kan du finde information om børnebyens bestyrelse, og læse referater og høringssvar. Bestyrelsen består af repræsentanter for både dagplejen, børnehaven og skolen, og har ligeledes medarbejderrepræsentanter fra alle afdelinger i børnebyen. Møderne bliver afholdt i personalerummet på rullende ugedage fra 19.00 - 21.30.

Hvis du har ønsker til dagsordenen eller emner du gerne vil, at bestyrelsen drøfter, kan du kontakte bestyrelsesformanden Jette Jensen på [email protected]

Der afholdes forskudte valg hvert andet år - næste gang i foråret 2018. Kontakt aftaleholder Allan Vestrup for yderligere information om hvordan du kan blive en del af Toubro børnebys bestyrelse.

Principper for børnebyen

Én af bestyrelsens primære opgaver er, at udarbejde principper for børnebyen. I skoleåret 17/18 har vi sat særlig fokus på, at gå vores principper igennem og få dem opdateret. Yderligere har vi en opgave i at få udarbejdet nye principper. 

I kan læse vores principper her

____________________________________

Nyheder fra Skole og forældre

Kontakt os

Bestyrelsens medlemmer

Jette Jensen Formand
Anitta Nowak Næstformand
Linda Holst Hougaard Medlem
Pernille Hammer Rasmussen Medlem
Henrik Ravn Medlem
Simon Kahr Jørgensen Medlem
Line Røgen Medlem
   
Charlotte Høje Kristensen Medarbejderrepræsentant
Pia Busk Medarbejderrepræsentant
Carsten Pedersen Medarbejderrepræsentant
Lisette Jacobsen Medarbejderrepræsentant
   
Birgitte Chalmer Rasmussen Lederrepræsentant
Luise Therchilsen Lederrepræsentant
Allan Vestrup  

 

Elevrådet

Elevrådet deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet i børnebyen, og deres input bliver anerkendt og taget til efterretning. Du kan finde elevrådets medlemmer her