TOUBRO BØRNEBYS BESTYRLSE

Her kan du finde information om børnebyens bestyrelse, og læse referater og høringssvar. Bestyrelsen består af repræsentanter for både dagplejen, børnehaven og skolen, og har ligeledes medarbejderrepræsentanter fra alle afdelinger i børnebyen. Møderne bliver afholdt i personalerummet på rullende ugedage fra 19.00 - 21.30.

Hvis du har ønsker til dagsordenen eller emner du gerne vil, at bestyrelsen drøfter, kan du kontakte bestyrelsesformanden Jette Jensen på [email protected]

Der afholdes forskudte valg hvert andet år - næste gang i foråret 2018. Kontakt aftaleholder Allan Vestrup for yderligere information om hvordan du kan blive en del af Toubro børnebys bestyrelse.

Principper for børnebyen

Én af bestyrelsens primære opgaver er, at udarbejde principper for børnebyen. I skoleåret 17/18 har vi sat særlig fokus på, at gå vores principper igennem og få dem opdateret. Yderligere har vi en opgave i at få udarbejdet nye principper. 

I kan læse vores principper her

____________________________________

Nyheder fra Skole og forældre

Kontakt os

BESTYRELSENS MEDLEMMER

 

 Charlotte Høje Kristensen

Århusvej 227, 8570 Trustrup

Medarbejderrepræsentant

 Lisette Jacobsen

Elmevænget 22, 8444 Balle

Medarbejderrepræsentant

 Henrik Dohn Ravn

Mølletoften 29, 8570 Trustrup

Forældrerepræsentant

 Jack Ahrendt Kistrup

Lyngbyvej 96, 8570 Trustrup

Forældrerepræsentant

 Jette Jensen

Fævejlevej 11, 8570 Trustrup

Forældrerepræsentant

 Mik Mejland

Allelevvej 10, 8570 Trustrup

Forældrerepræsentant

 Nadja Boelsmand Bertelsen

Tjørnegårdsparken 4, 8570 Trustrup

Forældrerepræsentant

 Nina Cecilie Nielsen

Kanalvej 40, 8500 Grenaa

Forældrerepræsentant

 Simon Kahr Jørgensen

Lykkesholmvej 2 A, 8570 Trustrup

Forældrerepræsentant

 Stinne Møller Boye

Hallendrupvej 42, 8570 Trustrup

Forældrerepræsentant

 Allan Vestrup

Tjørnegårdsparken 40, 8570 Trustrup

Ledelsesrepræsentant

 Birgitte Chalmer Rasmussen

 

Ledelsesrepræsentant

 Luise Therchilsen

Revnvej 14, 8500 Grenå

Ledelsesrepræsentant

 Carsten Pedersen

Petersborgvej 2, 8570 Trustrup

Medarbejderrepræsentant

 Line Hagen Røgen

Albøgevej 2

Forældrerepræsentant

 Line Kondrup Ostenfeldt

Albøgevej 14, Hallendrup, 8570 Trustrup

Forældrerepræsentant Suppl.

 

 

Elevrådet

Elevrådet deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet i børnebyen, og deres input bliver anerkendt og taget til efterretning. Du kan finde elevrådets medlemmer her